Over ons

De organisatie stelt zich graag aan u voor!
Neem ook contact op. 

Willem Pluym (1947-2022, zl)
Willem is al vanaf 1972 een trouwe volgeling van Jezus de Messias geweest en wilde in alles zijn leven op dat van hem afstellen. Jezus en zijn leerlingen hadden de Torah als basis van hun leven en leer. Voor hem houdt dit in: weg van de traditionele Grieks filosofische Bijbeluitleg van de Christelijke traditie en terug naar de Hebreeuwse wortels van het geloof. Dit doet hij in persoonlijke gesprekken, prediking in messiaanse gemeenten en in op schrift gestelde studies. Kern van het geloof is: de Ene God JHWH, Zijn zoon de mens Jezus de Messias en ondergedompeld worden in geest van JHWH zodat er kracht van God is.

Willem laat zijn vrouw Nel en vijf kinderen en kleinkinderen na. Hij werkte bij onderzoeksinstituten en in de ICT- en organisatieadviesbranche.

Maurits (1982)
Maurits is opgegroeid in sabbatsvierende christelijke gemeente. Belangrijke thema’s in deze gemeente zijn altijd de jaarlijkse feestdagen uit Leviticus 23 (moadiem) geweest en leer van een eerste en een tweede opstanding. Vanaf 2013 is hij ‘gechallenged’ over de ‘goddelijkheid’ van Jesjoea. Na een lange studie over dit onderwerp is hij tot de vernieuwende conclusie gekomen dat Jezus zelf geen God is, maar mens en de zoon van God. Dit heeft zijn geloofsleven sterk verrijkt en is ook de reden waarom hij onderdeel uitmaakt van het project Eenig God. Ook Maurits spreekt regelmatig in een Messiaanse gemeente.

Maurits is getrouwd, heeft vijf kinderen en werkt in de financiële dienstverlening. 

Levi (1981)
Levi kwam op zijn vijfentwintigste tot geloof en is een vurig verdediger van de onverdeelde identiteit van de Enige God. Hij schrijft over verschillende Messiaanse onderwerpen (Yeshua haTorah) en predikt in enkele gemeentes. Ook zet hij zich graag in voor de Messiaanse Beweging als geheel, door verschillende initiatieven.

Levi is getrouwd, heeft drie kinderen en werkt in de (visuele) communicatie.


De projectnaam ‘Eenig God‘ is ontleend uit het ‘Shema’ (Deut. 6:4), de belijdenis van wie God is, zoals vertaald in de negentiende-eeuwse Tora-vertaling van A.S. Onderwijzer. Lees verder