Categorieën
Introductie

De Eeuwige (JHWH) is ‘eenig’

De Bijbel leert ons God lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Dit ‘grote en eerste gebod’ leert ons ook wie God is: dat alleen de Vader – Jahweh – God is – en dat hij eenig is.

Met recht wordt Deut. 6:4c vertaald met ‘De Eeuwige is eenig‘ in de Tora door de Joodse A.S. Onderwijzer (19e eeuw).
Vergelijk ook de Herziene SV: Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

‘Eenig’ is een oudhollands woord dat wil zeggen dat iemand slechts éénmaal ‘voorkomt’, alleen is, op zich zelf staat, éénig is in zijn soort (1) – en dat dus niemand in Zijn wezen deelt, ook zelfs Messias Jezus niet.

Het is nu de tijd voor christenen om Vader God en Messias Jezus te leren kennen zoals de Bijbel openbaart: zijnde één van ‘zin’, maar níet één in wezen! 

Lees studies onder ‘Menu’ (rechtsboven) of neem contact op (ook voor de bijeenkomsten). 

(1) Nederlands Woordenboek, 1864

Let op: Bijeenkomst EenigGod op 1 september 2024